Opis najciekawszych zdarzeń

Wpisy

 • środa, 27 listopada 2013
  • Epoka (astronomia)

    

   Epoka – w astronomii punkt w czasie, dla którego określone są współrzędne astronomiczne lub parametry orbity. W przypadku współrzędnych astronomicznych, położenie ciała dla innych czasów można obliczyć uwzględniając jego precesję oraz ruch własny.


   Obecnie używaną standardową epoką jest J2000.0, zapis ten oznacza 1 stycznia 2000 roku, godzinę 12:00 czasu ziemskiego (TT). Przedrostek "J" wskazuje, że mamy do czynienia z epoką juliańską. Wcześniej używaną epoką była B1950.0, dla której przedrostek "B" wskazuje epokę besseliańską.


   Przed rokiem 1984 używano epok besseliańskich, następnie zaś juliańskich.


    • W Katalogu Henry'ego Drapera używa się epoki B1900.0

    • Oficjalne granice gwiazdozbiorów zostały zdefiniowane w 1930 roku, ale według współrzędnych astronomicznych gwiazd na epokę B1875.0.

   Epoki dla parametrów orbitalnych zwykle podaje się w czasie ziemskim, w kilku różnych formach.


    • data gregoriańska z 24-godzinnym czasem, np. 2000 Jan. 1, 12:00 TT

    • data gregoriańska z dniem ułamkowym, np. 2000 Jan. 1,5 TT

    • data juliańska z dodanym ułamkowym dniem, np. JDT 2451545.0

    • dwuliniowy parametryczny format NASA/NORAD z dniem ułamkowym, np. 00001.50000000


   Linki zewnętrzne


    • Słownik astronomiczny

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   dioscullistram1977
   Czas publikacji:
   środa, 27 listopada 2013 14:43
  • Zderzenie galaktyk

    

   Zderzenia galaktyk


   Symulacja komputerowa zderzenia galaktyk spiralnych


   Zderzenie galaktyk – zjawisko astronomiczne, które zachodzi, gdy dwie lub więcej galaktyk nachodzi na siebie, zaburzając nawzajem swoje pola grawitacyjne. Proces taki trwa zwykle setki milionów lat i często prowadzi do połączenia się galaktyk w jedną.   Ponieważ same gwiazdy rozdzielone są wielkimi pustymi obszarami, w czasie zderzenia galaktyk dochodzi do bardzo niewielu kolizji gwiazd. Mijanie się gwiazd zaburza jednak orbity okrążających je planet, niszcząc niektóre układy planetarne. Z drugiej strony, mieszanie się obłoków międzygwiazdowych prowadzi do powstawania nowych gwiazd i układów planetarnych.   Takie kolizje są powszechnym zjawiskiem w ewolucji galaktyk. Galaktyki mają rozmiary rzędu setek tysięcy lat świetlnych, a wewnątrz grup galaktyk ich wzajemne odległości wyrażają się w milionach lat świetlnych. Najpowszechniejsze są zderzenia małych galaktyk satelitarnych z dużymi galaktykami spajającymi grawitacyjnie grupę.   Przebieg zderzenia   Galaktyki nie są ciałami sztywnymi, a ciała niebieskie znajdujące się na ich obrzeżach są słabo związane siłami grawitacyjnymi z pozostałą częścią galaktyki. Gdy galaktyki zbliżą się do siebie, przyciąganie grawitacyjne przyciąga je ku sobie. Bliższe części galaktyk przyciągają się silniej, a dalsze słabiej. Objawia się to jako siły pływowe deformujące galaktyki; galaktyki zostają rozciągnięte.   Niekiedy zderzenie dużej galaktyki spiralnej z mniejszą może doprowadzić do powstania nietypowej galaktyki pierścieniowej, zachowującej częściowo dawną strukturę (dysk).   „Galaktyczny kanibalizm”   Faza I - galaktyka Wir i NGC 5159


   Faza II - galaktyki Myszy


   Faza III - galaktyki Czułki


   Gdy do dużej galaktyki zbliży się mała, zostanie silnie rozciągnięta przez siły pływowe, tracąc pierwotny kształt i stając się strumieniem gwiazd. Gwiazdy w takim strumieniu, które powstawały w innych warunkach niż gwiazdy galaktyki, w której obecnie się znalazły, odróżniają się składem chemicznym lub stadium rozwoju od sąsiednich gwiazd, często też poruszają się odmiennie od nich, np. po orbitach nachylonych względem dysku galaktycznego. Cechy te umożliwiają rozpoznanie pozostałości po wchłoniętych galaktykach.   Fazy łączenia się galaktyk   Faza pierwsza   Galaktyki zbliżają się do siebie, ich kształt pozostaje praktycznie niezmieniony (na zdjęciu Galaktyka Wir i jej mniejszy towarzysz - NGC 5195):   Faza druga   Galaktyki przenikają się, ich kształt bardzo się zmienia; w przypadku zderzenia galaktyk spiralnych ramiona mogą przekształcić się w strumienie gwiazd rozciągających się daleko od jąder (na zdjęciu para galaktyk NGC 4676 A/B):   Faza trzecia   Galaktyki mieszają się, przestaje być widoczne, które partie należą do której galaktyki (na zdjęciu centralne części galaktyk NGC 4038 i 4039):   Zderzenia w historii Drogi Mlecznej   Z mniejszymi towarzyszami   Droga Mleczna w swojej historii pochłonęła wiele mniejszych galaktyk. Śladami po takim „galaktycznym kanibalizmie” są strumienie i grupy gwiazd, poruszające się wspólnie po orbitach odmiennych od większości gwiazd Galaktyki. Takimi małymi satelitami, które są aktualnie pochłaniane przez Drogę Mleczną, są niedawno odkryte nieregularne galaktyki karłowate w Strzelcu i Wielkim Psie. Podobny los spotka w przyszłości prawdopodobnie również Obłoki Magellana; część gazu (neutralnego wodoru) z tych galaktyk już teraz tworzy długi Strumień Magellaniczny, łączący je z Drogą Mleczną.   Przyszłe zderzenie z galaktyką Andromedy
   Przypuszcza się, że za około 3-4 miliardy lat samą Drogę Mleczną czeka kolizja z większą galaktyką Andromedy (M31). Nawet jeśli nie dojdzie do zderzenia centralnego, już pierwsze bliskie przejście dwu tak wielkich obiektów zaburzy ich kształt, a ostatecznie, po kolejnych ok. trzech miliardach lat, galaktyki zleją się w jedną galaktykę eliptyczną. Zbliżenie galaktyk zapoczątkuje intensywne procesy gwiazdotwórcze, wskutek zagęszczenia lub wręcz zderzenia obłoków międzygwiazdowych.   Przez lata głównym problemem tej hipotezy była nieznana prędkość tangencjalna M31, czyli składowa prędkości styczna do sfery niebieskiej – istniała możliwość, że obie galaktyki mogą się minąć. Wyniki precyzyjnych obserwacji Teleskopu Hubble'a opublikowane w maju 2012 roku nie pozostawiają wątpliwości, że galaktyki rzeczywiście się zderzą.   Linki zewnętrzne    • Taking measure of the Andromeda halo: a kinematic analysis of the giant stream surrounding M31


    • Galactic Chemical Evolution


    • Uncovering CDM halo substructure with tidal streams


    • The New Galaxy: Signatures of its Formation


    • The Ghost of Sagittarius and Lumps in the Halo of the Milky Way

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   dioscullistram1977
   Czas publikacji:
   środa, 27 listopada 2013 10:47
  • Gwiazdozbiór Rysia

    

   Ryś (łac. Lynx, dop. Lyncis, skrót Lyn) – gwiazdozbiór nieba północnego, wprowadzony przez gdańskiego astronoma Jana Heweliusza, aby wypełnić lukę między Woźnicą i Wielką Niedźwiedzicą, opublikowany w 1690 roku, w pośmiertnie wydanym atlasie Firmamentum Sobiescianum. Nadał mu tę nazwę ze względu na oczy rysia, które musiałby posiadać obserwujący, aby ją odnaleźć (kotowatym, w szczególności rysiom, folklor przypisywał nadzwyczajne widzenie nocą, w tym możliwość widzenia przez ściany). Jednakże zwierzę,które narysował na swojej mapie nieba, tylko w niewielkim stopniu przypomina prawdziwego rysia. Liczba gwiazd dostrzegalnych nieuzbrojonym okiem: około 60. Widoczny w Polsce od jesieni do wiosny.   Jasne gwiazdy    • α Lyn, jasność 3,14m, czerwony olbrzym odległy o 222 lat świetlnych


    • 38 Lyn jasność 3,82m, odległośc, lata św. 122

   Gwiazdy podwójne    • 5 Lyn, gwiazda podwójna; jasności składników 5,2m.2 i 8m

   Gromady gwiazd   NGC 2419 to gromada kulista o średnicy 6′ i jasności 10,4m w odległości 210 000 lat świetlnych.   Galaktyki   NGC 2683 to galaktyka typu Sb o rozmiarach 8,8x2,5′ i jasności 10,5m.   Zobacz też    • lista gwiazd w gwiazdozbiorze Rysia


    • gwiazdozbiór   , koszule męskie sklep internetowy

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   dioscullistram1977
   Czas publikacji:
   środa, 27 listopada 2013 09:44
 • piątek, 22 listopada 2013

Archiwum

Kanał informacyjny

Opcje Bloxa